Záruka vrácení peněz

Nákup bez rizika:

Nákupem v internetovém obchodním doměwww.topeni123.cz, nepodstupujete vůbec žádné riziko. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. máte možnost do 14 dnů od obdržení zboží jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou neprodleně zaslány zpět (částka zaplacena za poštovné se nevrací).

K uplatnění nároku na vrácení peněz dodržujte, prosíme, následující podmínky:

Postup vráceni / výměny zboží

  1. Kupující informuje prodávajícího nejlépe písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy nebo žádá o výměnu zboží.  Uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz případně název zboží a počet kusů, které žádá výměnou.
  2. Originálně zabalené zboží bez známek používání včetně veškerého dodaného příslušenství tzn. včetně návodu, visaček, originálního daňového dokladu atd. bude odesláno tak aby bylo doručeno prodávajícímu nejpozději 14 den od převzetí. Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej. Za případné poškození v průběhu dopravy neneseme za škody odpovědnost. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato! Vyúčtování provádí prodejce nikoliv zákazník.
  3. Po obdržení zásilky prodávající zhotoví dobropis a odešle jej kupujícímu. Kupující dobropis podepíše a doporučeným dopisem jej zašle zpět prodávajícímu.
  4. Po obdržení podepsaného dobropisu prodávající do tří dnů převede částku nebo její část, v případě, že zboží bylo vráceno kompletní, nepoškozené či jinak znehodnocené, na bankovní účet kupujícího. Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
  5. Náklady na dopravu v případě vráceni nebo výměny zboží nese kupující v plné výši. Pokud si vyberete zaslání částky za zboží formou poštovní poukázky, budou z částky odečteny náklady na poštovní poukázku.
    Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je vždy povinen vzniklou škodu prokázat. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

Pokud máte v našem  provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jeho část nevyhovuje,kon­taktujte nás, vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.

známka kvality nákup na splátky

Identifikační údaje na tomto webu jsou
zkontrolovány dle databáze firem,
IČO a prověřených kontaktů.